Search

Choose hotel

Choose extras

Pay

Customer service

www.ybono.com administruoja:
SIA "Ybono Baltics"
Įmonės kodas: 40103741501
Kraslavas iela 14, Riga, LV-1003

Klientams kreiptis:

Iškilus klausimams dėl užsakymo, jo pakeitimo ar atšaukimo, kreiptis:
support@ybono.com, Mob. Nr. +370 656 85000


Turint nusiskundimų, ar norint pateikti pretenziją
prašome rašyti: ep@ybono.com, Mob. Nr. +370 678 14241